Start arrow Oferta arrow Przeglądy techniczne
Przeglądy techniczne

Proponujemy Państwu pomoc i współpracę, polegającą na przeprowadzaniu corocznych przeglądów należących do Państwa budynków i założeniu Książki Obiektu Budowlanego.

Jeśli prowadzą Państwo Książkę sami, my wykonamy stosowne przeglądy i przekażemy kompletne protokoły wraz z dokumentacją zdjęciową. Wyceny prac dokonujemy na podstawie powierzchni całkowitej obiektu oraz stopnia jego skomplikowania.

 

W związku ze zmianami Ustawy Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) tj. nałożeniem na właścicieli lub zarządców obowiązku posiadania Książki Obiektu Budowlanego, Zakład Obsługi i Realizacji Budownictwa ZOR-BUD oferuje Państwu przeprowadzenie okresowych obowiązkowych kontroli obiektów i rejestrowanie ich stanu technicznego w Książce Obiektu Budowlanego.

 

Zwracamy uwagę, że tylko osoby ze szczególnymi uprawnieniami często będące rzeczoznawcami w swojej dziedzinie, posiadające odpowiednie doświadczenie są uprawnione do przeprowadzenia badania stanu technicznego obiektu.

 
Pragniemy przypomnieć Państwu o wynikającym z Prawa Budowlanego obowiązku przeprowadzania corocznych przeglądów stanu technicznego budynków.

Obowiązek ten spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu. Najemca zaś, o ile w ograniczony sposób odpowiada za dzierżawiony budynek, o tyle w momencie kontroli urzędów państwowych może, w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zostać ukarany mandatem.

 

W interesie własnym Najemcy leży posiadanie wiedzy o faktycznym stanie technicznym dzierżawionego obiektu.

Nieodłączną częścią dokumentacji jest także obowiązkowa Książka Obiektu Budowlanego, w której znajdują się adnotacje dotyczące przeprowadzanych cyklicznie przeglądów i remontów oraz spis posiadanej dokumentacji technicznej budynku, dokumenty administracyjne, a także opis techniczny obiektu wraz z planem sytuacyjnym.

 

O Książkę pytają i sprawdzają jej zawartość:

 • Inspektorzy Nadzoru Budowlanego,
 • Inspektorzy Inspekcji Sanitarnej,
 • Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Inspektorzy Ochrony Środowiska,
 • Kontrolerzy Państwowej Straży Pożarnej,
 • Kontrolerzy Urzędu Skarbowego,
 • Ubezpieczyciele (przy wycenie obiektu lub przed wypłatą odszkodowania). 

 

 

Zakres naszych prac obejmuje:

Przeprowadzenie corocznej okresowej kontroli konstrukcyjnej tj.:

 • badanie elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
  i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • sprawdzenie stanu konstrukcji,
 • badanie stanu elewacji,
 • przegląd pomieszczeń obiektu.

Przeprowadzenie corocznej okresowej kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska tj.:

 • badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu i utylizacji odpadów stałych,
 • badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu i utylizacji ścieków,
 • oględziny innych urządzeń służących ochronie środowiska (w tym instalacji wod-kan., c.o. i in.).

Założenie Książki Obiektu Budowlanego:

 • wypisanie Książki,
 • inwentaryzacja posiadanej przez Państwa dokumentacji budowlanej,
 • przekazanie informacji o sposobie prowadzenia K.O.B..

W trakcie Okresowej Pięcioletniej Kontroli wykonujemy dodatkowo przeprowadzenie okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego konstrukcji obiektu tj.:

 • sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
 • sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego,
 • oględziny otoczenia obiektu.